Ang pananahimik ko sa isang sulok ay hindi ibig sabihin ay wala akong pakialam. Kundi nagmamatyag at pinagaaralan kung paano at ano ang dapat gawin upang maging maganda ang kalabasan.
Paano magiging makabuluhan ang isang bagay, kung iisipin mo magiging negatibo ang kalalabasan.
People don’t listen, they just wait for their turn to talk.
Chuck Palahniuk (via spenserstevens)
1 2 3 4 5 6 7 8 Next Page
Theme Absolute by Max Davis